23 Październik 2014 roku


Aktualności

Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 5 września 2014 r.

2014-09-10

Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 5 września 2014 r. w zakresie kwalifikacji do źródła przychodów wynagrodzenia z tytułu udostępniania, poza działalnością gospodarczą, powierzchni na stronie internetowej zarządzanej przez osobę fizyczną.

 

czytaj całość

Czytaj więcej

2014-09-10

W dniu 1 września 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2014 r., poz. 939).

W dniu 1 września 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 940).

Nowe wzory deklaracji dla celów podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych stanowią załączniki do ww. rozporządzeń.

Jednocześnie do czasu wyczerpania nakładu, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2015 r., mogą być stosowane wzory obowiązujące przed dniem wejścia w życie niniejszych rozporządzeń.

Czytaj więcej

Odpowiedź na list otwarty Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

2014-08-29

czytaj całość

Czytaj więcej

Opodatkowanie usług turystyki

2014-08-28

Opodatkowanie usług turystyki

 

czytaj całość

Czytaj więcej

Publikacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 lipca 2014 r.

2014-08-28

W dniu 6 sierpnia 2014 r. został opublikowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 lipca 2014 r. sygn. akt P 49/13, dotyczący opodatkowania dochodów z nieujawnionych źródeł  - Dz. U. poz. 1052.

Czytaj więcej

Jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

2014-08-28

W dniu 5 sierpnia 2014 r. zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów - Dz. U. poz. 1037

Czytaj więcej

letnia akcja „Weź paragon”

2014-07-22

czytaj całość

Czytaj więcej

Komunikat

2014-07-07

W związku z niepokojącą sytuacją wysyłania pism przez firmy działające na rynku do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w których powoływany jest rejestr prowadzony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych (Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników CRP KEP) oraz wskazane jest żądanie uiszczenia opłaty za rejestrację w wysokości 195 zł, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że CRP KEP służy:
1) gromadzeniu wybranych danych ewidencyjnych z rejestru PESEL dotyczących osób fizycznych objętych tym rejestrem oraz danych wynikających:
a) ze zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych podmiotów,
b) z niektórych dokumentów związanych z obowiązkami wynikającymi z przepisów podatkowych;
2) weryfikacji danych, o których mowa w pkt 1, oraz porównaniu ich z rejestrami urzędowymi prowadzonymi na podstawie odrębnych przepisów.
Dane gromadzone w CRP KEP, zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012 r. poz. 1314 oraz z 2013 r. poz. 2), objęte są tajemnicą skarbową, z wyjątkiem numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numeru identyfikacyjnego REGON.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych nie pobiera opłaty za rejestrację podmiotów w CRP KEP.

Mając na uwadze powyższe Ministerstwo Finansów zaleca rozwagę przed podejmowaniem współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy do komercyjnych rejestrów. Jednocześnie Ministerstwo Finansów nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek spisów/rejestrów przedsiębiorców prowadzonych przez firmy komercyjne

Czytaj więcej

Informacja dla rolników

2014-06-30

czytaj całość

Czytaj więcej

Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 21 maja 2014 r.

2014-05-27

Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 21 maja 2014 r. zmieniająca interpretację ogólną z dnia 10 lipca 2013 r. w zakresie możliwości zastosowania do wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu zwolnienia podatkowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

czytaj całość

Czytaj więcej

1 z 4  Nastepna >>
 
bip.jpg
--------------------------------------
e-podatki
--------------------------------------
-------------------------------------
 
-------------------------------------
 
 
Wyszukiwarka OPP
 
 
 -------------------------------------