02 Wrzesień 2014 roku


Aktualności

Odpowiedź na list otwarty Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

2014-08-29

czytaj całość

Czytaj więcej

Opodatkowanie usług turystyki

2014-08-28

Opodatkowanie usług turystyki

 

czytaj całość

Czytaj więcej

Publikacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 lipca 2014 r.

2014-08-28

W dniu 6 sierpnia 2014 r. został opublikowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 lipca 2014 r. sygn. akt P 49/13, dotyczący opodatkowania dochodów z nieujawnionych źródeł  - Dz. U. poz. 1052.

Czytaj więcej

Jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

2014-08-28

W dniu 5 sierpnia 2014 r. zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów - Dz. U. poz. 1037

Czytaj więcej

letnia akcja „Weź paragon”

2014-07-22

czytaj całość

Czytaj więcej

Komunikat

2014-07-07

W związku z niepokojącą sytuacją wysyłania pism przez firmy działające na rynku do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w których powoływany jest rejestr prowadzony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych (Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników CRP KEP) oraz wskazane jest żądanie uiszczenia opłaty za rejestrację w wysokości 195 zł, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że CRP KEP służy:
1) gromadzeniu wybranych danych ewidencyjnych z rejestru PESEL dotyczących osób fizycznych objętych tym rejestrem oraz danych wynikających:
a) ze zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych podmiotów,
b) z niektórych dokumentów związanych z obowiązkami wynikającymi z przepisów podatkowych;
2) weryfikacji danych, o których mowa w pkt 1, oraz porównaniu ich z rejestrami urzędowymi prowadzonymi na podstawie odrębnych przepisów.
Dane gromadzone w CRP KEP, zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012 r. poz. 1314 oraz z 2013 r. poz. 2), objęte są tajemnicą skarbową, z wyjątkiem numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numeru identyfikacyjnego REGON.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych nie pobiera opłaty za rejestrację podmiotów w CRP KEP.

Mając na uwadze powyższe Ministerstwo Finansów zaleca rozwagę przed podejmowaniem współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy do komercyjnych rejestrów. Jednocześnie Ministerstwo Finansów nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek spisów/rejestrów przedsiębiorców prowadzonych przez firmy komercyjne

Czytaj więcej

Informacja dla rolników

2014-06-30

czytaj całość

Czytaj więcej

Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 21 maja 2014 r.

2014-05-27

Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 21 maja 2014 r. zmieniająca interpretację ogólną z dnia 10 lipca 2013 r. w zakresie możliwości zastosowania do wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu zwolnienia podatkowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

czytaj całość

Czytaj więcej

Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 22 maja 2014 r.

2014-05-27

Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 22 maja 2014 r. w zakresie możliwości zaliczenia, w określonych warunkach, przychodów wymienionych w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście do źródła - działalność gospodarcza

 

czytaj całość

Czytaj więcej

ryzyka w podobszarach

2014-05-20

Karty informacyjne do poszczególnych obszarów ryzyka na 2014r.

obszary ryzyka

Czytaj więcej

1 z 3  Nastepna >>
 
bip.jpg
--------------------------------------
e-podatki
--------------------------------------
-------------------------------------
 
-------------------------------------
 
 
Wyszukiwarka OPP
 
 
 -------------------------------------