24 Kwiecień 2014 roku


Aktualności

Wielkanoc

2014-04-17

Czytaj więcej

Ankieta

2014-04-15

Szanowny Panie/Pani.

Celem przeprowadzania niniejszej ankiety jest doskonalenie usług  świadczonych przez urząd skarbowy. Wypełnioną ankietę  można wrzucić do urny umieszczonej na sali obsługi Urzędu Skarbowego.

ankieta

Czytaj więcej

Dzień otwarty

2014-04-02

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Drezdenku zaprasza podatników na spotkanie edukacyjno-informacyjne – dzień otwarty w dniu 05.04.2014r. w godzinach 900 - 1300 w siedzibie tut. Organu podatkowego.

W ramach dnia otwartego będzie można uzyskać informacje na temat zasad rozliczania podatku dochodowego, pobrać druki, złożyć zeznania podatkowe, a także uzyskać pomoc przy wysyłaniu deklaracji drogą elektroniczną.

Czytaj więcej

Nowe zasady odliczania podatku VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi

2014-04-02

Nowe zasady odliczania podatku VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi

czytaj całość

Czytaj więcej

Zmiany w funkcjonowaniu Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) od 15 stycznia 2014 r.

2014-04-02


Ustawą z 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. z 1013 r. poz. 1717),  znowelizowano:

Czytaj więcej

Rząd przyjął projekt zmian w ustawach o podatkach dochodowych

2014-03-28

18 marca br. Rząd  przyjął projekt zmian w ustawach o PIT i CIT, przygotowany przez Ministerstwo Finansów. Celem zaproponowanych zmian jest z jednej strony zracjonalizowanie procedur i poprawa sytuacji podatników, a z drugiej uszczelnienie systemu podatkowego.
Więcej o zawartości projektu ustawy na stronie www.premier.gov.pl

 

Czytaj więcej

E-usługi Administracji Podatkowej

2014-03-26

Dostępność usług przez internet jest dziś standardem. Administracja Podatkowa chce być nowoczesna, efektywna i przyjazna dla obywateli. Stąd wychodząc na przeciw oczekiwaniom klientów wykorzystuje nowe technologie informatyczne, w celu lepszej dostępności usług i usprawnienia kontaktu z urzędem skarbowym.

Czytaj więcej

Uwaga na osoby podające się za pracowników urzędu skarbowego

2014-03-05

„W związku z otrzymanymi sygnałami o osobach podających się za pracowników urzędu skarbowego i usiłujących wszcząć kontrolę prowadzonej dokumentacji podatkowej oraz ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej Dyrektor Izby Skarbowej w Zielonej Górze informuje, że pracownicy urzędów skarbowych oraz inspektorzy Urzędu Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze, w uzasadnionych przypadkach mogą wszcząć kontrolę wyłącznie po okazaniu legitymacji służbowych.

Jeżeli osoby usiłujące wszcząć kontrolę nie posiadają legitymacji służbowych lub nie chcą jej okazać i zachodzi podejrzenie, że osoby te nie są pracownikami organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej należy niezwłocznie zawiadomić policję oraz właściwy urząd skarbowy.”

Czytaj więcej

broszura informacyjna VAT

2014-02-27

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, Ze w celu właściwego stosowania przepisów § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. poz. 1719), zamieściło na swojej stronie internetowej broszurę informacyjną skierowaną do podatników podatku od towarów i usług dokonujących dostaw towarów lub świadczenia usług na rzecz sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki stacjonujących w Polsce ('http://www.mf.gov.pl/web/wn/vat/broszarv-infonnacvine)-Tytuł broszury: "Zastosowanie stawki podatku VAT 0% do dostaw towarów i śr^iadczenia usług na rzecz sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki stacjonujących w Polsce."

 

Czytaj więcej

Przyjmowanie zeznań rocznych za 2013

2014-02-27

Komunikat Naczelnika Urzędu Skarbowego w Drezdenku w sprawie przyjmowania zeznań rocznych za 2013r.

czytaj całość

Czytaj więcej

1 z 2  Nastepna >>
 
bip.jpg
--------------------------------------
e-podatki
--------------------------------------
-------------------------------------
 
-------------------------------------
 
 
Wyszukiwarka OPP
 
 
 -------------------------------------