24 Listopad 2014 roku


Aktualności

Odliczanie podatku VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi

2014-10-23

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi odnośnie zasad odliczania podatku VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi obowiązującymi od dnia 1 kwietnia 2014 r.

 

czytaj całość

Czytaj więcej

Interpretacja ogólna dotycząca zasad opodatkowania podatkiem od towarów i usług

2014-10-23

Interpretacja ogólna dotycząca zasad opodatkowania podatkiem od towarów i usług tzw. usług własnych świadczonych w ramach usługi turystyki, opodatkowanej według szczególnej procedury określonej w art. 119 ustawy o podatku od towarów i usług

czytaj całość

Czytaj więcej

Opłata skarbowa w sprawach dot. udzielenia pełnomocnictwa

2014-10-23

Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym powoduje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej.

Czytaj więcej

Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 5 września 2014 r.

2014-09-10

Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 5 września 2014 r. w zakresie kwalifikacji do źródła przychodów wynagrodzenia z tytułu udostępniania, poza działalnością gospodarczą, powierzchni na stronie internetowej zarządzanej przez osobę fizyczną.

 

czytaj całość

Czytaj więcej

2014-09-10

W dniu 1 września 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2014 r., poz. 939).

W dniu 1 września 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 940).

Nowe wzory deklaracji dla celów podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych stanowią załączniki do ww. rozporządzeń.

Jednocześnie do czasu wyczerpania nakładu, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2015 r., mogą być stosowane wzory obowiązujące przed dniem wejścia w życie niniejszych rozporządzeń.

Czytaj więcej

Odpowiedź na list otwarty Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

2014-08-29

czytaj całość

Czytaj więcej

Opodatkowanie usług turystyki

2014-08-28

Opodatkowanie usług turystyki

 

czytaj całość

Czytaj więcej

Publikacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 lipca 2014 r.

2014-08-28

W dniu 6 sierpnia 2014 r. został opublikowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 lipca 2014 r. sygn. akt P 49/13, dotyczący opodatkowania dochodów z nieujawnionych źródeł  - Dz. U. poz. 1052.

Czytaj więcej

Jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

2014-08-28

W dniu 5 sierpnia 2014 r. zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów - Dz. U. poz. 1037

Czytaj więcej

letnia akcja „Weź paragon”

2014-07-22

czytaj całość

Czytaj więcej

1 z 4  Nastepna >>
 
bip.jpg
--------------------------------------
e-podatki
--------------------------------------
-------------------------------------
 
-------------------------------------
 
 
Wyszukiwarka OPP
 
 
 -------------------------------------