W Dzienniku Ustaw pod poz. 1634 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozporządzenie to określa nowe wzory formularzy (np. PIT-11, PIT-8C i PIT-R), które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2015 r., przykładowo wzór informacji PIT-11 służącej do rozliczenia dochodów za 2014 r. stanowi załącznik nr 13 do rozporządzenia.