Od 1 stycznia 2014 r. przepisy ustawy – Prawo energetyczne przewidują możliwość otrzymania - przez odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej - dodatku energetycznego. Odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych.